DESCRIEREA PROIECTULUI „CONSTRUIRE CENTRU DE PROIECTARE, INGINERIE ȘI
SERVICII TEHNICE ÎN DOMENIUL STRUCTURILOR METALICE”


Chandler International SRL a implement proiectului „Construire centru de proiectare, inginerie și servicii tehnice în domeniul structurilor metalice”, COD SMIS: 115381, finanțat prin
din Program Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.915.700,60 lei, din care:

  •  2.761.962,56 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, din care:2.347.668,18 lei finanțat din FEDR și 414.294,38 lei finanțat din Bugetul Național
    •  
  •  2.153.738,04 lei contribuție proprie al societății la cheltuieli eligibile și neeligibile

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei Chandler International SRL, în vederea consolidării poziției pe piața serviciilor de proiectare a clădirilor realizate din elemente metalice.

Rezultatele proiectului:

  1. nouă unitate de prestare a serviciilor de proiectare a structurilor clădirilor, realizate din elemente metalice, în orașul Răcari, jud. Dâmbovița.

  2. Creșterea de minim 10% a veniturilor din vânzarea de serviciilor de proiectare, până la sfârșitul celui de-al doilea exercițiu financiar complet după implementarea investiției față de anul finalizării implementării.

  3. Creșterea de minim 10% a cifrei de afaceri până la sfârșitul celui de-al doilea exercițiu financiar complet după implementarea investiției față de anul finalizării implementării .

Implemetarea proiectului s-a desfăsurat de la data de 28.03.2017 până la data de 31.12.2021

Realizarea proiectului contribuie la dezvoltarea infrastructurii de producție a firmei și implicit va contribui la dezvoltarea economico-socială a orașului și a județului.

Date de contact beneficiar:
Chandler International SRL

Adresa: Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Municipiul București, Calea Floreasca, nr. 169, jud. Ilfov

Telefon: 0720 990 992, Fax: 0314 382 751, E-mail: office@chandler.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României